SYSTEEMTHERAPIE BIJ AUTISME 

In relaties tussen partners, maar ook tussen ouders en kinderen, kan autisme een belangrijke rol spelen.  Mensen met autisme communiceren anders en hebben een andere manier van omgaan met anderen. Iemand met autisme beleeft de wereld op een andere manier en reageert vanuit zijn eigen beleving. Het  blijkt vaak moeilijk de gevoelens en behoeften van de ander te herkennen en zich erin te verplaatsen. Ook is het vaak moeilijk los te komen van het detail en het grotere geheel te zien. De gevolgen van het autisme zijn vaak te merken in de relaties tussen partners  of tussen ouders en kinderen.

 

Wanneer kun je denken aan relatie – of gezinstherapie bij autisme?

Als je partner (mogelijk) autisme heeft:

 • zijn er vaak ruzies omdat partners of ouders en kinderen elkaar niet begrijpen;
 • kun je moeilijk je emoties delen en je partner kan zich vaak niet verplaatsen in jouw gevoelens;
 • moet je vaak zelf het initiatief nemen voor de meeste dingen;
 • ben je vaak heel voorzichtig om boze buien te voorkomen;
 • sta je er In de opvoeding van de kinderen naar je idee vaak alleen voor.

Als je zelf (mogelijk) autisme hebt:

 • zijn je naasten soms boos op je terwijl je niet begrijpt wat je fout hebt gedaan;
 • doe je je best maar doet het nooit goed volgens je gezinsleden;
 • reageert je partner vaak anders op dingen dan je verwacht;
 • verwacht je omgeving een reactie van je, maar weet je niet welke reactie de goede is.

Als je kind ( mogelijk) autisme heeft:

 • is het moeilijk om aan te sluiten bij de gedachten en gevoelens van je kind
 • is het moeilijk om in contact te komen met je kind
 • zijn er interactiepatroon ontwikkeld waarbij er een gevoel van machteloosheid en uitputting is ontstaan
 • is het gedrag van uw kind centraal komen te staan in het gezin

Wat mag je verwachten van de therapeut en van de therapie?

 • specialistische kennis van en ervaring met autisme en relatie;
 • kennis van en ervaring met EFT (Emotionally focused therapy);
 • onderzoek naar de hechtingservaringen van de partners en de invloed op de huidige relatie;
 • het bij partner en relatietherapie  vergroten van de kennis over autisme en het erkennen daarvan, het beter begrijpen van onderliggende emoties en behoeften om van daaruit te werken aan verbetering van de communicatievaardigheden en begrip van elkaar;
 • het bij gezinstherapie verwerven van inzicht in vaak hardnekkige gedragspatronen samenhangend met het autisme van een van de kinderen of ouder. Er wordt gewerkt aan nieuwe manieren om met elkaar om te gaan met een andere kijk op de problemen.