Ontrouw

Ontrouw, een affaire, is iets wat iedereen die een relatie heeft het meest vreest. Als het gebeurt of je overkomt wordt dit meestal door beide partners als een relatietrauma ervaren.
Echtparen werken aan een emotionele verbondenheid voor zichzelf en voor hun kinderen wat een veilige en vertrouwde omgeving creëert. Bij ontrouw wordt de gecreëerde context van veiligheid en emotionele verbondenheid vervangen door vertwijfeling, verbijstering en verontwaardiging: hoe heeft dit kunnen gebeuren.
Als ontrouw bekend wordt heeft dat meestal heftige gevolgen. Het zorgt voor een mengeling van paniek, woede, verdriet en soms wraakgevoelens. Een begrijpelijke reactie op een ingrijpende gebeurtenis.

Dit hoeft niet het einde van een relatie te betekenen maar kan er op wijzen dat er een probleem of een onvervuld verlangen naar verandering aanwezig is. Relatietherapie kan het merendeel van de problemen die tot ontrouw leiden, zoals emotionele en intieme afstand tussen het echtpaar, voorkomen.
Ondanks de storm van gevoelens is het belangrijk om geen impulsieve beslissingen te nemen en ruimte te scheppen. Ontrouw hoeft niet het einde van je relatie te betekenen maar het herstel is niet eenvoudig en heeft die ruimte hard nodig.

Therapie en positieve ervaringen kunnen echtparen helpen om de ontrouw te begrijpen, verwerken en uiteindelijk te kunnen vergeven om hierna met hersteld vertrouwen de relatie voort te zetten op weg naar een grotere verbondenheid met elkaar.
Binnen de therapie wordt er ruimte geschapen voor het  persoonlijke verhaal van beide partners met ieders kwetsuren, angsten en rouw. Ook  voor het gezamenlijke verhaal van het echtpaar wordt ruimte gemaakt.

Er wordt  gesproken over ingesleten patronen die het echtpaar wil doorbreken en elkaars behoefte aan emotionele hechting .
Mogelijk moeten de partners wel leren om (weer) met elkaar over dieperliggende gevoelens te praten en de belangen van de ander serieuzer te nemen. Hierdoor leert ieder zichzelf en ook de partner beter kennen waardoor er een nieuwe basis wordt gelegd voor een meer volwassen en gelijkwaardiger relatie.

Dit vraagt van beiden om open en eerlijk te zijn en onuitgesproken gevoelens en vragen te uiten en te aan- vaarden. Hoe doe je dat, als je dat nooit eerder hebt gedaan? Ook dat kan heel eng en kwetsbaar voelen. Maar juist in het afbreken van die muur en het jezelf openstellen voor de ander kom je dichter bij elkaar te staan. De therapeut ondersteunt het echtpaar door een veilig klimaat hiervoor te realiseren .