Huiselijk geweld

Huiselijk geweld heeft niet alleen te maken met fysiek of psychisch geweld maar ook met een enorme machteloosheid. Het werkt als een methode tot controle door onderwerping en intimidatie. De meeste partners die zo ernstig ruzie krijgen dat er klappen vallen willen helemaal niet uit elkaar. Ze voelen zich alleen in hun situatie en vinden het, uit een gevoel van schaamte, moeilijk om de stap te maken om het er met een ander over te hebben Wel willen de partners dat het geweld stopt en dat zij uit de vicieuze cirkel stappen.

De therapie
In plaats van te denken in termen van dader en slachtoffer, en deze apart van elkaar te begeleiden, blijkt het zeer goed mogelijk om door middel van gezamenlijke gesprekken met partners te onderzoeken hoe het thuis zo uit de hand kon lopen, hoe partners kunnen samenwerken om tijdig te kalmeren en hoe partners in de toekomst anders met irritaties en conflicten om kunnen gaan.
In de therapie wordt eerst gewerkt aan het kunnen stoppen en voorkomen van escalaties, zodat het thuis weer veilig wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een “niet-geweld” contract vaak in combinatie met een “time-out” procedure. In de tweede fase van de therapie wordt er gekeken naar de problemen en interactiepatronen die ten grondslag liggen aan de conflicten om hierin veranderingen aan te brengen.
Ook is er aandacht voor de kinderen die getuige zijn en last hebben van de ernstige ruzies thuis.

Werkwijze
In het kennismakingsgesprek wordt er samen gekeken hoe de therapie een positieve bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem. Als beiden het hierover eens zijn worden er vervolgafspraken gemaakt. Gedurende het traject wordt er structureel geevalueerd en zo nodig bijgesteld.