Een betere, verbindende echtpaarrelatie:
Emotionally Focused Therapy (EFT)

“Als we met elkaar communiceren, moeten we: luisteren met een open hart en geest, elkaar verstaan en accepteren en eerlijk onze gedachten en gevoelens uiten, rustig eenvoudig en langzaam”.
                                                                                                                                    Sue Johnson

EFT is een therapievorm voor echtparen met relatieproblemen die op zoek zijn naar een hernieuwde verbinding met elkaar.  Bij EFT gaat het om verbondenheid tussen twee geliefden die (weer) leren aangeven wat ze nodig hebben en die willen leren praten over hun behoefte aan verbinding met elkaar. Elk mens heeft de behoefte aan verbinding met een ander: iemand die er voor je is, je niet laat vallen, iemand op wie je kunt rekenen als je hem of haar nodig hebt. Om tot een bevredigende, volwassen liefde met een goede seksuele relatie te komen is het nodig  dat de partners open, ontvankelijk en beschikbaar voor elkaar zijn in een veilige verbinding. EFT stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een betere emotie-interactie binnen de  relatie zodat partners het vertrouwen hebben dat ze naar elkaar toe kunnen, maar ook mogen bewegen.
In de therapie wordt er naar de communicatie tussen partners gekeken, naar de gedragspatronen en de onderliggende emoties. De therapie kent drie fases. In fase één wordt gewerkt aan het herkennen en begrijpen van deze patronen binnen de relatie. Vervolgens worden in fase twee onderliggende angsten en behoeftes binnen het patroon in kaart gebracht. En tot slot stappen de partners in fase drie uit het  patroon en leren ze hulp, steun en begrip  te vragen.
De theorie is ontwikkeld door klinisch psychologe Sue Johnson en is opgebouwd rond het perspectief van de hechtingstheorie.
EFT is wetenschappelijk onderbouwd en evidence based. Uit onderzoek blijkt dat er na EFT bij 70% van de echtparen sprake is van een betere, verbindende echtpaarrelatie en dar er weinig sprake is van terugval.