Partnerrelatie therapie

 

“We worden aangetrokken, dan gedragen door de belofte van een sensuele mond, door de verwachting die we in de ogen van de ander lezen. Om van een stem, een gezicht te kunnen houden moeten we voelen dat ze om liefde vragen.
Om werkelijk waarachtig te zijn moet een liefde gedeeld worden; het is een  gezamenlijke onderneming waarin het gevoel van ieder afzonderlijk de essentie is van het gevoel van de ander. Elk van de twee richt zich onafhankelijk tot de ander, bekoort en verleidt” .
                                                                                           Jean Paul Sartre

 

U neemt een stap richting verandering, op zoek naar een betere verbinding met uw partner.
In de wisselwerking tussen partners kan een negatieve spiraal ontstaan, waardoor er verwijdering ontstaat en het gevoel van authenticiteit en intimiteit verloren gaat.  Dit kan leiden tot spanningen, ruzies, voelbare stiltes en impasse.
U voelt enerzijds een basis van liefde voor elkaar en anderzijds lukt het niet om uit de impasse te komen.
De therapeut zal ondersteunen in het reflecteren over uzelf en uw partner en hoe u al of niet op elkaar inspeelt. In de therapie wordt gekeken naar overtuigingen, verwachtingen, communicatie en gedrags-patronen om de interactiepatronen en de onderliggende emoties van uzelf en uw partner te herkennen.
Uw eigen opvoeding en levensfase en mogelijke traumatische gebeurtenissen kunnen hierin ook een belangrijke rol spelen.
De therapie vindt plaats in een  authentieke persoonlijke ontmoeting in een gedeeld hier en nu en helpt u beiden dit met elkaar te delen. De therapeut werkt veel met de werkwijze van Emotionally Focused Therapy (EFT)

Redenen voor partnerrelatie therapie
·    weer met elkaar in gesprek gaan zonder verwijten en verdere verwijdering;
·    op zoek gaan naar hernieuwde intimiteit;
·    samen veranderingen aangaan en moeilijke life events delen.;
·    ontrouw en kwetsuren in de relatie helen;
·    twijfels over het voortzetten van de relatie;
·    op zoek zijn naar hernieuwd vertrouwen;
·    een in een sleur geraakte relatie tot leven laten komen;
·    het opnieuw vormgeven aan ouderschap na een echtscheiding;
·    het omzetten van  onmacht en agressie in een verbinding van begrip, rust en liefde.

Werkwijze
In het kennismakingsgesprek wordt er samen gekeken hoe partnerrelatie therapie een positieve bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem. Als beide partners het hierover eens zijn worden er vervolg-afspraken gemaakt. Gedurende het traject wordt er structureel geëvalueerd  en zo nodig wordt het traject bijgesteld.