Individuele systeemtherapie

” We zijn slechts een aspect, een element, een deel van een groter geheel. We zijn maar een van de kanalen waardoor het leven stroomt. We zijn een schip waarop het leven zich manifesteert. Op die manier staan we altijd in verbinding, altijd in de context, zijn we altijd verbonden met datgene wat rondom ons is, altijd gedefinieerd door waar we ons mee associëren. Relatie is essentieel voor ons overleven en vormt de inspiratie voor alles wat we doen”.
                                                                                                                                             Emmy van Deurzen

 

Individuele systeemtherapie is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil verwerven in zijn of haar relationele betrekkingen. De therapeut helpt met het onderzoeken, herkennen en eventueel veranderen van uw ervaringswereld, overtuigingen, verwachtingen en interactiepatronen. Na een intake (eerste sessie) worden er doelen gesteld voor de individuele therapie.

Voorbeelden van doelen voor individuele systeemtherapie

·    een verbeterde  relatie met de omgeving (ouders, familieleden, kinderen, collega’s buren);
·    relationele patronen onderzoeken en nieuwe  patronen ontwikkelen;
·    het gevoel er altijd alleen voor te staan onderzoeken en veranderen;
·    omgaan met alleenstaand ouderschap;
·    hernieuwd contact aangaan met mensen met wie  de verbinding verloren is gegaan;
·    omgaan met relatieproblemen als de partner geen relatietherapie wil;
·    onderzoeken van eigen hechtingstijl en hoe deze zich herhaalt in relaties.

Werkwijze
In het kennismakingsgesprek wordt er samen gekeken hoe individuele therapie een positieve bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem. Als beiden het hierover eens zijn, worden er vervolgafspraken gemaakt. Gedurende het traject wordt er structureel geëvalueerd en zo nodig  bijgesteld.