Attachment Focused Family Therapy (AFFT)

A.F.F.T. ook bekend als Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) is een speciale behandeling voor getraumatiseerde kinderen en hun ouders (o.a. pleeg – en adoptie kinderen en kinderen in jeugdinrichtingen). De therapie is ontwikkeld door Dan Hughes en is gebaseerd op de hechtingstheorie .

Getraumatiseerde kinderen
Heeft uw kind nare dingen meegemaakt in zijn of haar leven? Zijn er problemen in uw gezin, conflicten, scheiding, overlijden, uithuisplaatsing of adoptie ? Hebben traumatische gebeurtenissen geleid tot verwijdering, hevige conflicten of een diep gevoel van niet gezien / gehoord voelen die het moeilijk maken om uw kind te begeleiden of troosten?
Als kinderen zich bang, alleen, verlaten, pijn gedaan voelen (zeer) vroeg in hun leven, ontwikkelen ze overlevingsgedrag. Vaak is dit zorgwekkend gedrag dat niet te begrijpen is en het moeilijk maakt  om te weten hoe u het beste kunt zorgen voor uw kind. Dit is vooral het geval als uw kind met zijn of haar gedrag lijkt te zeggen dat het liever geen ouders wil of überhaupt nodig heeft en u niet toelaat om van hem of haar te houden. Het voelt als een wurggreep voor ouder en kind.

Inhoud van de therapie
De therapie helpt gezinnen “van binnen uit” zich sterker te maken en richt zich op een herstel van de kind/ouder relatie  door de fijnafstemming verder te ontwikkelen.
Enerzijds leert uw kind zijn/ haar beleving en gevoelens beter te uiten, zodat ouders hun kind beter gaan begrijpen en zodat het kind dat ook echt kan voelen. Anderzijds worden ouders ondersteund in hun ouderlijke strategieën zodat hun kind zijn of haar eigen emoties, gedachten en gedrag een plek geeft, veiligheid kan ervaren en daardoor in staat is gedachten, emoties en gedrag beter te reguleren.
De therapie begint, na een eerste gesprek met het hele gezin, met een aantal gesprekken met de ouders alleen, zodat zij in alle vrijheid hun zorgen en gevoelens over hun kind en hun ouderschap kunnen uiten en onderzoeken en zich goed kunnen voorbereiden op de gesprekken met het kind erbij.

Trefwoorden in deze therapievorm zijn veiligheid, hechting, verbinding, fijnafstemming, sensorische integratie, levensverhaal en S.A.N.E.: Speelsheid, Acceptatie, Nieuwsgierigheid en Empathie.

Voor uitgebreider  informatie kunt u terecht op de (Engelstalige) website www.ddpnetwork.org