Gezins- systeemtherapie

“Gevoelens van eigenwaarde kunnen alleen tot bloei komen in een sfeer waarin individuele verschillen op prijs gesteld worden, de communicatie open is en de regels soepel zijn”
Virginia Satir                

Gezinstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij het gezin of een deel van het gezin in therapie is.
Het samenleven in een gezin is een groot goed maar ook een kunst, zeker in een tijdperk van individualisme. Life events die spanningen kunnen oproepen zoals het spanningsveld in het loslatingsproces van groot-ouders, ouders en kind, maar ook werk- en gezondheidsproblemen kunnen grote uitdagingen zijn voor gezinnen. In deze spanningen kunnen negatieve gedragspatronen ontstaan waardoor gezinsleden meer tegenover elkaar komen te staan in plaats van met elkaar afstemming te zoeken. Hierdoor kunnen ouders het gevoel krijgen onvoldoende invloed te hebben in hun ouderrol. Kinderen kunnen de beleving hebben
dat ze nooit iets goed doen in de ogen van hun ouders.
Het doel van gezinstherapie is een betere afstemming op gevoels- en op activiteitenniveau.
Het therapieproces zal enerzijds focussen op het uiten en aanvaarden van ieders gedachten- en gevoels-wereld en anderzijds op het veranderen van de wijze waarop binnen het gezin met elkaar omgegaan wordt en hoe de gezinsleden tegen de problemen, mogelijkheden of elkaars overtuigingen, aankijken

Redenen voor gezinstherapie

· Ouders willen meer op een lijn staan.
· Het gezin verlangt naar meer gezamenlijkheid.
· Gezinsleden willen een betere communicatie, zich gehoord en gezien voelen.
· Het gezin wil samen een traumatische gebeurtenis verwerken.
· Het samen terugblikken op het verleden en kwetsuren met elkaar bespreken en verwerken.
· Opvoeding na een echtscheiding.
· Het begrijpen en verhelpen van agressie of terugtrekgedrag in het gezin. Zie Nieuwe autoriteit
· Ouders willen een veiliger hechting met en voor hun kinderen. Zie AFFT
· Psychopathologie in het gezin
· Autisme in het gezin

Werkwijze

In het kennismakingsgesprek wordt er samen gekeken hoe gezinstherapie een positieve bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem. Als ieder het hierover eens is worden er vervolgafspraken gemaakt. De eerste paar sessies worden besteed aan een gezinsonderzoek om te kijken welke verbanden er zijn tussen de wijze waarop de gezinsleden met elkaar omgaan, de overtuigingen, de gezinnen van herkomst en de ervaren problemen. Naar aanleiding van het gezinsonderzoek wordt een behandelplan opgesteld, waarna
het therapietraject kan starten. Gedurende het traject wordt er structureel geëvalueerd en wordt het traject zo nodig bijgesteld.