OUDERSCHAP NA ECHTSCHEIDING

Het inrichten van een nieuwe organisatie van ouderschap in tijden van rouw en verwarring

“We bouwen teveel muren en niet voldoende bruggen”
Isaac Newton

Waarom hulp?
Hoe zorg je voor jezelf en voor je kinderen in tijden van enorm verdriet, desillusie, rouw en verwarring? De stress en emotionele impact van scheiden overvalt het hele gezin. Daarnaast vergt het beslissen over het organiseren en afspreken van een nieuwe leef-context veel energie en gaat dit vaak  niet zonder meningsverschillen, handelingsverlegenheid, mogelijke gedragsescalaties, eenzaamheid en een gevoel van verwijdering in het gezin.

In gezinstherapie of in de oudergroep ondersteunen wij je / jullie in hoe je jezelf en je kind(eren) op emotioneel en op praktisch gebied kunt helpen tijdens en na de scheiding.

Oudergroep
De oudergroep bestaat uit zes tot twaalf ouders. De  oudergroep neemt 5 bijeenkomsten van twee uur. Soms vinden ouders die overwegen om mee te doen dit best wel spannend. Na de eerste bijeenkomst is deze drempel meestal al weg en komen ouders graag  voor terugkomsessies na het einde van de module. De sessies zijn deels theoretisch en deels interactief. De inhoud van de oudergroep wordt op maat gegeven naar aanleiding van de wensen van de ouders en de fasen van de echtscheidingen. In de groep worden onderwerpen zoals de beleving van kinderen en ouders, rouw, communicatie, rituelen die helpen en  eventuele nieuwe partners en samengestelde gezinnen besproken. Naast het informatieve onderdeel merken wij dat het delen met elkaar ouders helpt in hun herkenning en onderlinge steun. Ouders voelen zich samen sterk. Ook is er de mogelijkheid om aparte sessies te hebben met kinderen.

Werkwijze
Voorafgaand aan gezins- systeemtherapie of de oudergroep is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het traject kan daarna starten. Gedurende het traject wordt er structureel geëvalueerd en wordt het traject zo nodig bijgesteld. De vijf oudergroep bijeenkomsten zijn gespreid over een periode van  drie maanden. Om een afspraak te maken kunt u bellen of via het contactformulier een mail versturen.