Tijdens het kennismakingsgesprek heeft u aangegeven wat voor u de reden is om in therapie te gaan. Ik verzoek u dit intakeformulier in te vullen. Dit om het intakegesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen door vooraf al wat concrete informatie te geven en antwoorden te formuleren op de navolgende vragen die ook verder in het gesprek aan bod komen.

Indien u dit invult in het kader van echtpaarproblemen: vul het naar eigen goeddunken in; overleg niet met elkaar. Dat wil uiteraard niet zeggen dat wat u schrijft niet in therapie in de openheid mag komen.