VERGOEDINGEN

Mogelijkheden om een deel van de kosten vergoed te krijgen:

Vergoedingen door zorgverzekeraars 2018

Als u aanvullend bent verzekerd dan is kans groot dat je verzekeraar de therapiekosten gedeeltelijk vergoedt. De therapie valt onder “ alternatieve zorg”.

Als verzekeraars tot vergoeding overgaan van therapie  is dit op basis van de LVPW registratie. Kijk de hoogte van vergoedingen na bij uw verzekeraar, vraag naar: aanvullend pakket, psychosociale hulpverlening, LVPW, RBCZ.

Vergoedingen van de zorgverzekering zijn vastgesteld per verzekerd persoon. Dekt een verzekering de therapiekosten, dan heeft ieder verzekerd gezinslid recht op de vastgestelde vergoeding. Voorbeeld: zowel u als uw partner hebben een aanvullende zorgverzekering. Volgens het vergoedingen overzicht vergoedt de verzekering veertig euro per gesprek. In dat geval ontvangen jullie samen niet veertig, maar tachtig euro per gesprek.

Voor meer info: https://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars

Minderjarige kinderen
Sinds 1 januari 2015 vergoeden gemeenten de therapiekosten voor minderjarige kinderen. Voor vergoeding vanuit gemeenten dient de gemeente een beschikking af te geven.

U kunt als ouders of verzorger contact opnemen met de gezinscoach in de buurt. In een gesprek met de gezinscoach wordt besproken wat wenselijk en nodig geacht wordt.

Als u woonachtig bent in Nijmegen dan kan therapie betaalt worden uit een Persoons Gebonden Budget (PGB) welke wordt beheerd wordt door de Sociale verzekeringen Bank (SVB). De factuur van de praktijk stuurt u, na akkoord, door aan de SVB en zij betalen vanuit het PGB de begeleiding/therapie kosten.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]