Nieuwe Autoriteit

Geweldloos verzet en waakzame zorg, een andere ouderlijke regie


Kinderen opvoeden  in veranderende tijden is ingewikkeld. Er is door de jaren heen veel veranderd in de relatie tussen ouders en kinderen.  In onze vroegere maatschappij hadden ouders en leerkrachten macht en gezag over kinderen en jongeren. Tegenwoordig  is de relatie veel gelijkwaardiger. Kinderen hebben meer te vertellen en ouders proberen meer warmte en nabijheid te geven.

Ook een levensfase zoals bijvoorbeeld de puberteit is niet alleen voor  jongeren een ingewikkelde en onzekere periode maar kan ook voor ouders veel teweeg brengen. Vanuit een behoefte aan verbinding en een goede ouder te  zijn naast de behoefte van jongeren aan  experimenteerruimte en autonomie kunnen er wrijvingen ontstaan. Dit kan veel onzekerheid over opvoedingsstijl geven.  De grenzen zijn voor pubers (en ook voor ouders) onduidelijker geworden dan vroeger,

Nieuwe Autoriteit helpt ouders  in verbinding met hun kinderen hun ouderlijke regie te nemen. Het is een methodiek voor gezinnen waar een situatie is ontstaan waar destructieve patronen  opgebouwd zijn en de ontwikkeling van het kind dreigt te stagneren of in gevaar is. Het ouderlijk gezag staat onder spanning en jongeren vertonen grensoverschrijdend gedrag. Ouders en kinderen voelen zich machteloos en zijn mogelijk met elkaar in een negatieve spiraal gekomen. De methodiek is voor ouders van jongeren van 12 tot 18 jaar die vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en waar de relatie tussen ouders en kind is vastgelopen. Het kan in reguliere gezinstherapie toegepast worden maar ook in groepsmodules. Een zeer effectieve en gewaardeerde methodiek is die van de oudergroep.

Oudergroep Nieuwe Autoriteit
De oudergroep bestaat uit 3 tot 5 ouderparen, ook gescheiden of alleenstaande ouders. De  oudergroep neemt 6 bijeenkomsten van twee uur. Soms vinden ouders die overwegen om mee te doen dit best wel spannend. Na de eerste bijeenkomst is deze drempel meestal al weg en komen ouders graag  voor terugkomsessies na het einde van de module. In de groep leren ouders  de principes van Nieuwe Autoriteit. Het delen ondersteunt ouders in het toepassen van de methodiek  die gericht is op de-escalatie, contact en  intensivering  van waakzame zorg en ouderlijke regie.  Naast het leren van de methodiek is de herkenning en onderlinge steun veel waard. Ouders voelen zich samen sterk.

Redenen voor deelname aan  de Oudergroep Nieuwe Autoriteit
Als u als ouder het gevoel heeft dat u:

  • met uw kind in een vicieuze cirkel beland bent
  • uw kind kwijt raakt en het gevoel heeft dat u een machteloze toeschouwer bent
  • niet meer weet wat uw kind doet en bezighoudt
  • geen regie meer hebt en niet weet hoe in contact te komen met uw kind
  • niet meer gewenst bent als ouder, mogelijk zelfs als vijandig ervaren wordt
  • uw best doet maar alle pogingen eindigen in  escalerende ruzies of terugtrekgedrag

Werkwijze
Voorafgaand aan de oudergroep is er een kennismakingsgesprek met het hele gezin. Het therapietraject kan daarna starten. Gedurende het traject wordt er structureel geëvalueerd en wordt het traject zo nodig bijgesteld. De 6 bijeenkomsten zijn gespreid over een periode van  vier maanden. Naast de oudergroep is het ook mogelijk, soms wenselijk om  parallel een gezinstherapietraject te volgen als extra ondersteuning. Zo nodig  kunnen ouders en therapeuten de school en het netwerk erbij betrekken.